Pháp Luật - Đầu Tư

LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương: Ký kết Chương trình nâng cao đời sống văn hoá trong CN

   
Phát huy kết quả chương trình phối hợp giữa hai bên trong những năm trước để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và sức khoẻ cho CNVCLĐ, chiều 25/5, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) Bình Dương (BD) và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh BD đã tổ chức Hội nghị ký kết chương trình liên tịch về "Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động” giai đoạn 2017 – 2021”.

 

Ông Nguyễn Thiện Phước và bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa ký kết Chương trình

Tham dự Hội nghị, về phía LĐLĐ tỉnh có các Phó Chủ LĐLĐ tỉnh Bình Dương Ông Nguyễn Thiện Phước và ông Nguyễn Ngọc Sơn; trưởn các ban LĐLĐ tỉnh BD; ông Nguyễn Tấn Mân- Tổng biên tập Tạp chí Lao động Bình Dương. Về phía Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch BD có bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa- Phó Giám đốc Sở và trưởng các phòng ban.

Theo đó, nội dung Chương trình đã ký kết có các nội dung trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hoá; các phong trào thi đua của CNVCLĐ do tổ chức Công đoàn (CĐ) và ngành văn hóa, thể thao, du lịch phát động. Định hướng xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế, cơ sở vật chất văn hoá, thể thao và du lịch phục vụ CNVCLĐ. Phát triển phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch trong CNVCLĐ; Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch cho cán bộ CĐ các cấp. Xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh trong CNVCLĐ; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, điện ảnh, thể dục thể thao phục vụ CNVCLĐ tại các khu- cụm công nghiệp và những khu vực có đông CNVCLĐ vào các dịp lễ, Tết nhằm chăm lo đời sống cho CNVCLĐ. Phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn, các hoạt động phong trào liên quan đến công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ...

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương Phát biểu tại hội nghị: LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo, tổ chức triển khai quán triệt và hướng dẫn thực hiện tốt Chương trình phối hợp đến các cấp CĐ trong toàn tỉnh, vận động đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào "Xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân". Cụ thể hoá các nội dung Chương trình phối hợp của các cấp CĐ cho phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vận động, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gia đình văn hoá trong CNVCLĐ và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu-cụm công nghiệp...

Bà Nguyễn Thị Minh Nghĩa- Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, cho biết: Sở sẽ chỉ đạo phòng văn hoá- thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các đơn trực thuộc phối hợp chặt chẽ với CĐ thực hiện tốt Chương trình phối hợp. Phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, ấn phẩm, hỗ trợ cán bộ giúp LĐLĐ tỉnh trong các hoạt động truyền thông tới Ban quản lý các KCN, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, CNVCLĐ; tổ chức những buổi bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ CĐ về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch để triển khai tốt các chủ trương Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao. Sở tiếp tục hỗ trợ tích cực về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Trung tâm văn hóa công nhân lao động của tổ chức CĐ, hỗ trợ các hội thi, giải đấu, các hoạt động phong trào do tổ chức CĐ tổ chức...

Quỳnh Thanh

Theo Laodongbinhduong.org.vn

Các tin tức khác
Hoc tap Bac
Quảng cáo 2
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 2
Tổng số truy cập: 387728241