Pháp Luật - Đầu Tư

Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động

   

Toàn bộ Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động

Qua hơn 6 năm thi hành, Bộ luật Lao động 2012 đã sinh sôi, nảy nở hàng loạt các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

Nhằm giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu chính sách lao động, mình xin tổng hợp toàn bộ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Bộ luật Lao động (còn hiệu lực tại thời điểm đăng bài này).

STT

Văn bản

Ngày hiệu lực

1

Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về cho thuê lại lao động.

05/5/2019

2

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

01/01/2019

3

Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

01/01/2019

4

Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

15/12/2018

5

Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

08/10/2018

6

Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

01/11/2018

7

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

01/4/2016

8

Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

25/11/2015

9

Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ.

15/11/2015

10

Nghị định 61/2015/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

01/9/2015

11

Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

15/7/2015

12

Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật Lao động.

01/3/2015

13

Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

15/9/2014

14

Nghị định 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép DN hoạt động dịch vụ việc làm.

15/7/2014

15

Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về người giúp việc gia đình.

25/5/2014

16

Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm.

15/3/2014

17

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm.

20/01/2014

18

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

10/10/2013

19

Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tiền lương.

01/7/2013

20

Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động.

01/7/2013

21

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

01/7/2013

22

Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.

01/7/2013

23

Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

23/6/2013

24

Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển.

01/10/2015

25

Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

15/8/2014

26

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân.

15/4/2014

27

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

15/12/2013

28

Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH về danh mục các công việc không được sử dụng lao động nữ.

15/12/2013

29

Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại.

05/12/2013

30

Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

15/11/2013

31

Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

01/8/2013

32

Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

01/8/2013

33

Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe.

01/7/2013


Theo danluat.thuvienphapluat.vn
Các tin tức khác
Hoc tap Bac
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số truy cập: 387731417