Pháp Luật - Đầu Tư

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

   

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

1. Giám đốc điều hành

Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.
Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.
Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.
Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

4. Quản lý Marketing

Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

5. Kỹ sư dầu khí

Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

6. Phi công

Điều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa.
Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

7. Quản lý tài chính

Làm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

8. Quản lý khoa học tự nhiên

Giám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

9. Quản lý bán hàng

Đặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

10. Quản lý bồi thường và trợ cấp

Lập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

11. Kỹ sư phần cứng máy tính

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính.
Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

12. Quản lý thu mua

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

13. Kỹ sư hàng không

Thiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹ

Lập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng.
Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15 nghề lương cao, khát nhân lực có bằng cử nhân ở Mỹ

15. Quản lý nhân sự

Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

 

Dương Tâm (theo Business Insider)

https://vnexpress.net

Các tin tức khác
Hoc tap Bac
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số truy cập: 387729514