Pháp Luật - Đầu Tư

Luật sư - Hình sự

Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự?

Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự?

Sa thải người lao động trái pháp luật có bị xử lý hình sự? Quy định mới khi sa thải lao động trái luật của Bộ luật hình sự 2015.
Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Xử lý hình sự với pháp nhân thương mại phạm tội. Một số quy định mới của Bộ luật hình sự 2015
1