Pháp Luật - Đầu Tư

Tư vấn Doanh nghiệp - DỊCH VỤ KẾ TOÁN

LUẬT SƯ  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Nếu ở Mỹ gần như 100% doanh nghiệp có luật sư riêng thì ở Việt Nam chưa tới 1%. Phần lớn các doanh nghiệp hiện nay đều thành lập phòng/ban hoặc tuyển dụng nhân viên chuyên trách/kiêm nhiệm để thực hiện công tác hành chính/pháp lý (pháp chế) ...
1