Pháp Luật - Đầu Tư

Hôn nhân - Kiến thức luật hôn nhân

LS. TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - LY HÔN

LS. TƯ VẤN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH - LY HÔN

Trong quan hệ hôn nhân, gia đình, các bên thường ứng xử và tự giải quyết với nhau theo tình cảm gia đình và truyền thống dân tộc.
Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng

Trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng. Quy định của Luật hôn nhân gia đình về các trường hợp chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.
Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng

Thỏa thuận về tài sản trước hôn nhân của vợ chồng. Xác lập tài sản chung, tài sản riêng trong quan hệ hôn nhân của vợ chồng.
Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng

Quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng

Quyền sở hữu tài sản. Quy định của pháp luật về quyền sở hữu của vợ, chồng đối với tài sản riêng.
Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản sở hữu chung hợp nhất

Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản sở hữu chung hợp nhất

Quyền sở hữu của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.
Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật

Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật

Xử lý trường hợp chung sống như vợ chồng trái pháp luật. Người có hành vi vi phạm chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự.
1