Pháp Luật - Đầu Tư

Tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương

   


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2018; thay thế các Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 và Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011 của UBND tỉnh.


Quyết định này áp dụng để phân hạng các doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm xây dựng Sách Xanh để tuyên dương, khen thưởng và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để được đưa vào danh sách đánh giá, phân hạng và xây dựng Sách Xanh, doanh nghiệp phải đảm bảo thỏa mãn cả 3 điều kiện: Có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hoặc Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc Giấy/Phiếu xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường, hoặc Giấy/Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, hoặc Quyết định phê duyệt/xác nhận Đề án bảo vệ môi trường theo các quy định về bảo vệ môi trường; có công trình xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các công trình này; không bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và qua xác minh không bị cộng đồng nơi doanh nghiệp đặt nhà máy phản ánh về công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong thời gian ít nhất là 2 năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí đánh giá, phân hạng doanh nghiệp theo các quy định hiện hành gồm: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và công tác vệ sinh công nghiệp; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan. Đặc biệt có điểm thưởng cho doanh nghiệp có một trong các chứng nhận ISO 14001 hoặc GMP hoặc OHSAS 18001, doanh nghiệp có các giải thưởng về môi trường và doanh nghiệp có sự tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường phục vụ cộng đồng.


Phương Chi

Theo binhduong.gov.vn

Các tin tức khác
Hoc tap Bac
Quảng cáo 2
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Tổng số truy cập: 387703193