Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi được biết qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí dũng cảm, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi gặp mặt

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; chúc mừng 20 đồng chí là đoàn viên thanh niên Công an vinh dự được Bộ Công an trao giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế đang đứng trước tiền đồ tươi đẹp, đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, tuổi trẻ Công an nhân dân nói riêng nhiệm vụ rất nặng nề là phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an nhân dân cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cao đẹp, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cho đoàn viên thanh niên Công an. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn trong Công an nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị…

 

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng 20 đoàn viên được Bộ Công an trao giải thưởng "Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2017

 

Bên cạnh đó, qua các phong trào, kịp thời phát hiện, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Các cấp bộ Đoàn trong Công an nhân dân cần thắp lên ngọn lửa xung kích, tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên, nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ đó, lan tỏa lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia. Thường xuyên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thanh niên Công an, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh thần xung kích, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ trong các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Công an nhân dân tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

PV

Theo Congluan.vn