Pháp Luật - Đầu Tư

Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

   
Xử lý hình sự với pháp nhân thương mại phạm tội. Một số quy định mới của Bộ luật hình sự 2015.

Bộ luật hình sự 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2016. Văn bản này sẽ chấm dứt hiệu lực của Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 đã tồn tại hơn 15 năm qua. Tại văn bản này, ghi nhận nhiều quan điểm mới trong lĩnh vực hình sự. Trong các quan điểm mới đó, có các quy định về xử lý hình sự đối với tổ chức, cụ thể là pháp nhân thương mại.

* Thứ nhất, điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Bốn điều kiện bắt buộc để một pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự như sau:

- Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;

- Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;

- Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật hình sự 2015.

Lưu ý rằng: Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

* Thứ hai, phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại.

Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về các tội phạm sau đây:

Tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; tội sản xuất, buôn bán hàng giả;… (quy định cụ thể tại Điều 76 Bộ luật hình sự 2015).

* Thứ ba, các hành phạt áp dụng với pháp nhân thương mại. Các hình phạt áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn

- Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn

- Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

- Cấm huy động vốn

* Thứ tư, các biện pháp tư pháp áp dụng với pháp nhân thương mại phạm tội

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

- Buộc thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.

- Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi

- Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm.

* Thứ năm, các biện pháp khắc phục hậu quả. Khoản 3 Điều 82 Bộ luật hình sự 2015 quy định các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

- Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

- Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu trái với quy định của pháp luật hoặc được tạm nhập, tái xuất nhưng không tái xuất theo đúng quy định của pháp luật; hàng hóa nhập khẩu, quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, phương tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ yếu tố vi phạm;

- Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại hoặc tang vật khác thuộc đối tượng bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

- Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm;

- Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường.

Các tin tức khác
Hoc tap Bac
Quảng cáo 2
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số truy cập: 387703636