Pháp Luật - Đầu Tư

Xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển, sớm trở thành trung tâm công nghiệp

   

Hôm nay (30-7), Đảng bộ huyện Bàu Bàng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội lần này sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó sẽ xác định đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Khiêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bàu Bàng xung quanh kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI cũng như phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới.

 
 

Một góc Khu đô thị trung tâm huyện Bàu Bàng

Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh

- Thưa đồng chí, 5 năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Bàu Bàng đã đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đồng chí có thể chia sẽ thêm về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực?

- Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, trong điều kiện huyện mới thành lập còn nhiều khó khăn, nhưng bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ hoạch định các mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra 8 chương trình hành động trên các lĩnh vực trọng tâm, tạo bước đột phá cho từng giai đoạn và cả nhiệm kỳ, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Qua đó, huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và những thành tựu đáng ghi nhận.

Bên cạnh các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện Bàu Bàng chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng định hướng phát triển công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp (các chỉ số phát triển kinh tế tăng trên cả 3 lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 21,31%; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 25,33%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5,18%). Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước ngày một tăng cao (đã thu hút được 674 dự án đầu tư trong và ngoài nước, nâng tổng số dự án trên địa bàn huyện là 1.000 dự án; trong đó đầu tư trong nước là 816 dự án với tổng số vốn đăng ký 29.735 tỷ 883 triệu đồng, đầu tư nước ngoài là 184 dự án với tổng số vốn đăng ký là 3 tỷ 371,36 triệu USD).

Các công trình hạ tầng giao thông đã và đang được tập trung đầu tư, tương đối đồng bộ, mang tính liên kết, kết nối giữa các vùng, khu vực trong tỉnh, như đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Các hạ tầng kỹ thuật khác cơ bản đáp ứng được nhu cầu, phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH). Huyện đã hoàn thành chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới (7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Lai Uyên phát triển lên đô thị loại 5...). Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm chăm lo thường xuyên và liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,51%; quốc phòng - an ninh (QP-AN) được giữ vững, ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH.

Có thể khẳng định rằng, những kết quả trên đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của toàn Đảng bộ, trong đó nổi bật là vai trò quyết đoán, năng động, sáng tạo của, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thưa đồng chí, song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã có những chuyển biến tích cực, xin đồng chí cho biết cụ thể kết quả trong công tác này?

- Song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, nhiệm kỳ qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện được tăng cường; công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, kịp thời triển khai thực hiện và sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó, từng bước tạo được sự lan tỏa rộng khắp thông qua các mô hình làm theo Bác thiết thực với đời sống của nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm, từng bước củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đến nay, cấp huyện đã thực hiện 3/4 chức danh kiêm nhiệm (Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện); xã Long Nguyên đang thực hiện mô hình thí điểm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND. Tinh giản biên chế đang thực hiện theo lộ trình so với đề án được phê duyệt, gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của huyện. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 542 đảng viên (đạt 104,23% chỉ tiêu tỉnh giao và đạt 102,26% chỉ tiêu nghị quyết).

Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, nâng cao tính phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định Điều lệ Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của tổ chức Đảng.

Công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời. Phong trào thi đua "Dân vận khéo” được phát huy và công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính tại địa phương. Huyện đã kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức của MTTQ và các đoàn thể; nâng cao chất lượng công tác tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên theo hướng thực chất. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từng bước đem lại hiệu quả cao.

Tạo cú hích mới

- Trên cơ sở xác định những tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng chí cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bàu Bàng sẽ đặt ra mục tiêu và những chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực như thế nào?

- Với chủ đề đại hội: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển, sớm trở thành Trung tâm Công nghiệp - Đô thị phía Bắc của tỉnh Bình Dương” và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên, tạo "cú hích” thúc đẩy huyện Bàu Bàng hướng đến tầm cao mới, Đảng bộ huyện xác định các giải pháp mang tính đột phá; đó là huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, sự ủng hộ của nhân dân, tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại gắn với phát triển công nghiệp - dịch vụ - đô thị. Tập trung bố trí vốn các công trình chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, ưu tiên thực hiện các công trình trọng điểm như: Đường vành đai Khu công nghiệp Bàu Bàng - đường ĐT749A; đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng; trung tâm hành chính huyện, nhà công vụ huyện, các trường học và các tuyến đường kết nối giao thông quốc lộ 13, đường tạo lực Bến Cát - Bàu Bàng…; coi đây là nhiệm vụ đột phá để phát triển thành công, tạo bước nhảy vọt, đồng bộ về KT-XH của huyện.

Huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ huyện đến cơ sở. Song song đó là thu hút lực lượng lao động có trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện, gắn với huy động các nguồn lực của xã hội và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội trên một số lĩnh vực như: Chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, việc làm, nhà ở, vui chơi, giải trí, an ninh trật tự… phục vụ nhu cầu phát triển trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, huyện đặt ra các chỉ tiêu cụ thể đó là: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 21%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20 - 22%, thương mại - dịch vụ tăng 24 - 26%, nông nghiệp tăng 5 - 6%. Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển mới 400 đảng viên.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Trong thời gian tới, Huyện Bàu Bàng tiếp tục tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gắn với đô thị hóa, từng bước hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, gắn với phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương trong huyện, bảo đảm an ninh trật tự, tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí đô thị, đẩy nhanh việc nâng cấp đô thị Lai Uyên đạt đô thị loại 4 và 2 xã Lai Hưng, Long Nguyên đạt đô thị loại 5 và đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao.

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Theo http://baobinhduong.vn/

Các tin tức khác
Hoc tap Bac
Quảng cáo 2
mua xuan
law
lawww
HOANG THANH
Tin xem nhiều
Thống kê truy cập
Đang online: 1
Tổng số truy cập: 387707997