Pháp Luật - Đầu Tư

Luật sư - M&A

KIỂM SOÁT RỦI RO KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

KIỂM SOÁT RỦI RO KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý cho người sử dụng lao động (Công ty). Theo kinh nghiệm nhiều năm tư vấn về pháp luật lao động, chúng tôi tạm chia rủi ro này thành 3 loại sau: (1) rủi ro về căn cứ pháp lý; (2) rủi ro về quy trình thủ tục và (3) rủi ro về kỹ thuật pháp lý. Trong bài viết này chúng tôi sẽ phân tích về các rủi ro này và cách thức kiểm soát rủi ro mà người làm công tác nhân sự cần lưu ý trong quá trình thực hiện công việc.
LS. TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC LAO ĐỘNG

LS. TƯ VẤN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC LAO ĐỘNG

Là người lao động, bạn hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ của mình như thế nào; doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động, bố trí việc làm, trả lương, thưởng, kỷ luật, điều động, chấm dứt hợp đồng lao động... như vậy có đúng hay không; cần phải ứng xử ra sao, làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (Hotline: 0985.334.001)

LUẬT SƯ TƯ VẤN TRANH CHẤP LAO ĐỘNG (Hotline: 0985.334.001)

Trong quan hệ lao động, người lao động luôn ở vị trí yếu thế hơn so với người sử dụng lao động. Đây chính là lý do vì sao pháp luật lao động có xu hướng thiên về bảo vệ quyền lợi người lao động.
1